xác định vị trí sao văn xương

Xác định vị trí sao Văn Xương để an vị hợp lý theo phong thủy

thap-van-xuong Sao Văn Xương chủ về phát huy tài học, con đường học vấn. Chúng ta nên chọn vị trí này dùng đặt tủ sách, bàn học, phòng học. Đây chính là nơi dành cho người đang học tập thi cử hoặc các học giả muốn tiến nhanh trên con đường nghiên cứu. Ngược lại, nếu